Αγγλικός Όρος
face threatening act
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πράξη απειλητική για το πρόσωπο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback