Αγγλικός Όρος
face saving act
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πράξη προστασίας του προσώπου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback