Αγγλικός Όρος
extrinsic rule ordering
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωγενής διάταξη κανόνων (η)

feedback