Αγγλικός Όρος
extrinsic ordering
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωγενής διάταξη
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback