Αγγλικός Όρος
extrinsic
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωγενής
Πηγές
ΕΚΠΑ
Ξυδόπουλος (2007)

feedback