Αγγλικός Όρος
extrasyllabicity
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωσυλλαβικότητα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback