Αγγλικός Όρος
extra-long
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
έξτρα-μακρύς (ο)

feedback