Αγγλικός Όρος
extra-linguistic information
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωγλωσσική πληροφορία, εγκυκλοπαιδική πληροφορία (η)

feedback