Αγγλικός Όρος
extralinguistic environment
Πηγή
Clare Painter (1999)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εξωγλωσσικό περιβάλλον
Πηγή
Μπαμπινιώτης
Όρος
καταστασιακό περιβάλλον

feedback