Αγγλικός Όρος
extralinguistic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωγλωσσικός
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)

feedback