Αγγλικός Όρος
extragrammatical idioms
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωγραμματικές ιδιωματικές φράσεις (οι)

feedback