Αγγλικός Όρος
extraction of terminological data
Πηγή
Bassey Antia (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξαγωγή ορολογικών δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback