Αγγλικός Όρος
extraction
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εξαγωγή (η)

feedback