Αγγλικός Όρος
extract
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εξάγω
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
αποσπώ
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback