Αγγλικός Όρος
external merge
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εξωτερική συγχώνευση (η)

feedback