Αγγλικός Όρος
external factors
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωτερικοί παράγοντες (οι)

feedback