Αγγλικός Όρος
external evidence
Πηγές
Crystal (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εξωτερική απόδειξη (η)

feedback