Αγγλικός Όρος
external causal factors
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωτερικός αιτιακός παράγοντας (ο)

feedback