Αγγλικός Όρος
external argument
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωτερικό όρισμα
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback