Αγγλικός Όρος
external adequacy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εξωτερική επάρκεια
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback