Αγγλικός Όρος
external access structure
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δομή εξωτερικής πρόσβασης (η)

feedback