Αγγλικός Όρος
extensive verb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκτατικό ρήμα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback