Αγγλικός Όρος
extensive
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εκτενής-ές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
εκτατικός,-ή,-ό

feedback