Αγγλικός Όρος
extensional reading
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκτατική ανάγνωση/ερμηνεία (η)

feedback