Αγγλικός Όρος
extensional meaning
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
έκταση / εκτασιακή σημασία (η)

feedback