Αγγλικός Όρος
extensional logic
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκτατική λογική (η)
Πηγή
Αιμίλιος Μεταξόπουλος (1984)

feedback