Αγγλικός Όρος
extensional definition
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκτατικός ορισμός
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback