Αγγλικός Όρος
extensional
Πηγές
Cruse (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εκτασιακός-ή-ό
Πηγή
Crystal (2003)

feedback