Αγγλικός Όρος
extensional
Πηγές
Cruse (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εκτενής-ές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
εκτασιακός,-ή,-ό

feedback