Αγγλικός Όρος
extension
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διεύρυνση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
επέκταση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback