Αγγλικός Όρος
extensible markup language (XML)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσα επεκτάσιμης σήμανσης (η)
Πηγή
http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp

feedback