Αγγλικός Όρος
extended standard theory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διευρυμένη βασική θεωρία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback