Αγγλικός Όρος
extended projection principle
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχή της διευρυμένης προβολής
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback