Αγγλικός Όρος
extended projection
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διευρυμένη προβολή (η)

feedback