Αγγλικός Όρος
expressive symbolism
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκφραστικός συμβολισμός (ο)

feedback