Αγγλικός Όρος
exponential time
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αυξανόμενος χρόνος (ο)

feedback