Αγγλικός Όρος
exponent
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μορφικός εκπρόσωπος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δείκτης

feedback