Αγγλικός Όρος
exponence
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μορφική εκπροσώπηση (η)

feedback