Αγγλικός Όρος
e-type pronoun
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αντωνυμία τύπου Ε (η)

feedback