Αγγλικός Όρος
essential variable
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουσιώδης μεταβλητή (η)

feedback