Αγγλικός Όρος
essential condition
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
Yule (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουσιώδης συνθήκη
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ουσιώδες χαρακτηριστικό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback