Αγγλικός Όρος
essential characteristic
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουσιώδεςχαρακτηριστικό
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback