Αγγλικός Όρος
essence
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουσία
Πηγή
Crystal (2003)

feedback