Αγγλικός Όρος
ESL
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλική ως Δεύτερη Γλώσσα (η)

feedback