Αγγλικός Όρος
Aitken’s Law
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νόμος του Άιτκεν (ο)

feedback