Αγγλικός Όρος
encoding idiom
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κωδικοποιητικός ιδιωματισμός (ο)

feedback