Αγγλικός Όρος
e-language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εξ-γλώσσα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
εξωτερικευμένη γλώσσα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback