Αγγλικός Όρος
elaborative simplification
Πηγή
Rod Ellis (1994)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξελικτική απλοποίηση
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback