Αγγλικός Όρος
elaborative inference
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συμπέρασμα επεξεργασίας (το), επεξεργαστικός συμπερασμός (ο), αναλυτικό συμπέρασμα (το)
Πηγή
Βήχα Αικατερίνη (2017) (http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28068/1/%CE%9C.%CE%95.%20%CE%92%CE%97%CE%A7%CE%91%20%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%202017.pdf), https://vdocuments.mx/ethernet-5584546fdd28f.html

feedback