Αγγλικός Όρος
elaboration
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Evans (2007)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επεξεργασία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
επεξήγηση (η)

feedback